Tekijät

Teija Heroja ja Hanna Kuisma ovat sertifoituja Masterin EASI-valmentajia.

Ota yhteyttä

VIVATE OY
Teija Heroja 040 732 9019
etunimi.sukunimi@vivate.fi

Teija Heroja

KTM, Sosionomi, Työyhteisöjenkehittäjä ja -työnohjaaja (STOry), Työyhteisösovittelija (HY+), Systeeminen prosessikonsultti, Systeeminen Business Coach ACC™ (HY+), tutkija

Olen intohimoinen työelämän kehittäjä ja pomokuiskaaja, ihmisten kohtauttaja ja työyhteisösovittelija. Minulla on takanani lähes 30 vuotta työtä ihmisten ja ryhmien kanssa yrittäjänä, tutkijana ja kouluttajana eri alojen pienissä ja suurissa organisaatioissa, niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla.

Toimin aktiivisesti alani järjestöissä ja olen mukana kehittämässä työnohjausta ja sovittelua mm. toimimalla Suomen Työnohjaajat ry:n ja Fasilitaattorit ry:n hallituksissa ja Suomen Sovittelufoorumin työyhteisösovittelun jaostossa.

Olen ollut mukana ”Parempaa työelämää tekemässä, Tutkiva ote työnohjaukseen” –kirjan toimituskunnassa ja yhtenä artikkelikirjoittajana ”Työyhteisön työnohjaus” –kirjassa. Eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa olemme tehneet työhyvinvointioppaita eri aloille ja esimiesoppaan ”Ovet auki! Avaimia esimiestyöhön ja esimiehen hyvinvointiin.”

Mottoni on: ”Pyri oppimaan uutta koko elämäsi ajan. Älä odota, että vanhuus toisi mukanaan viisauden.”

Ota yhteyttä

Hanna Kuisma 
etunimi.sukunimi@vivate.fi

Hanna Kuisma

Sosiaalipsykologi VTM, työnohjaaja (Palmenia, STOry), miljöösuunnittelija AMK

Työskentelen asiantuntijoiden, esimiesten, erilaisten ammattiryhmien ja työyhteisöjen kanssa työnohjauksen lisäksi valmentaen ja työpajoja fasilitoiden. Teen kehittämistyötä eri toimialojen organisaatioiden kanssa mm. sivistystoimessa, nuoriso- ja sosiaalipalveluissa, järjestöissä, vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa ja seurakunnissa.

Työyhteisön tutkimuksellinen kehittäminen ja sen eri menetelmät ovat myös alaani entisenä arviointitutkijana.

Olen työskennellyt 20 vuotta erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa. Työnohjauksia olen tehnyt vuodesta 2007. Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja tutkiva: Jokaisessa ihmisessä on voimavaroja, joita yhdessä löydämme, ja joiden avulla asetut tavoitteet toteutuvat. Työnohjauksen tukena käytän asiakkaan niin halutessa erilaisia visualisointeja, kuvatyöskentelyä ja maalaamista.

Sosiaalipsykologina olen vuorovaikutuksen, yhteisöjen ja ryhmädynamiikan ammattilainen. Kun katson työelämää miljöösuunnittelijan silmin, näen kuinka työhyvinvointia voidaan vahvistaa rakentamalla tervettä, toimivaa ja viihtyisää työympäristöä. Tutkijan ja kehittäjän kokemukseni nopeuttavat asiakkaan työtilanteen kartoitusta, jäsentelyä ja selkeyttämistä.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) ja Talentian työnohjaajarekisterissä.

“Toivo, ilo ja innostus syntyvät ihmisen aidosta kohtaamisesta – myös työssä.”