Tutkimus osana palvelumuotoilua

Autamme asiakkaitamme keräämään tietoa asiakastarpeista ja käyttämään tietoa palveluiden kehittämiseksi. Tutkimus auttaa organisaatiota rakentamaan ja johtamaan hyvää tapaa toimia asiakkaan kanssa eri palvelunkehitysvaiheissa sekä mittaamaan ja johtamaan asiakaskokemusta.

 

Kun asiakaslähtöistä toimintaa juurrutetaan organisaatioon, voidaan menetelminä käyttää johdon sparrausta tai pitkäjänteistä organisaation kehittämistä. Hyvänä työvälineenä toimii myös työnohjaus.

Keskustellaan yhdessä palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja toteutusvaihtoehdoista, kun haluatte kehittää brändiänne, palvelujanne, viestintäänne tai asiakkuuksien hallintaa ja selvittää miten palvelulupauksenne toteutuu käytännössä.

Olemme tehneet asiakkuuksien ja palvelujen kehittämiseen liittyvää kvalitatiivista tutkimusta 25 vuotta suurille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille.

Teemme palvelumuotoilua yhteistyössä AtWork Jaana Komulaisen kanssa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Teija Heroja
etunimi.sukunimi@vivate.fi
040 732 9019