Työnohjaus

”Kaikki eivät halua kursseille, mutta kaikki haluavat oppia. Se tapahtuu parhaiten, kun yhdessä työtä tekevät ihmiset miettivät työtään yhdessä.”

Työelämä muuttuu ja edellyttää uusien asioiden nopeaakin oppimista. Sen rinnalla tarvitaan hidasta oppimista. Työnohjaus on yksi hitaan oppimisen keinoista, jossa tarjotaan tila tutkia omaa työtapaansa, oppia kokemuksistaan ja oivaltaa. Se auttaa katsomaan omaa toimintaa etäämmältä. Työnohjaus ei ole pikakurssi, vaan pidempiaikainen prosessi. Työnohjauksen voi ottaa myös säännölliseksi itsensä kehittämisen keinoksi.

Yksilöohjauksen lisäksi ohjattavana voivat olla erilaiset ammatilliset, vertaistuki- ja esimiesryhmät.

Työyhteisön työnohjaus on erinomainen työväline muutoksen johtamisessa ja läpiviemisessä. Parhaiten muutosta voidaan työstää, kun ihmiset itse tekevät muutosta ja osallistuvat itse . Muutokset herättävät ihmisissä hankalia tunteita, vastustusta, epäilyjä ja huolia. Työnohjaus voi tarjota paikan, jossa näitä muutos voidaan ottaa haltuun niin yksilö- kuin yhteisötasolla ja suunnata työyhteisö uudelleen työn tekemiseen meininkiin.

Tiimien ja työyhteisöjen työnohjaus on monimuotoista ja se voi sisältää koulutuksellisia osia, työpajoja, konsultaatiota ja valmennusta.

  • Voisiko tiimisi olla tehokkaampi, yhteistyökykyisempi ja tuottavampi?
  • Lakaistaanko teillä ongelmat maton alle?
  • Hakeeko työyhteisösi uutta suuntaa yt-neuvottelujen jälkeen?

”Läsnäolosta alkaa kaikki.”

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Teija Heroja
etunimi.sukunimi@vivate.fi
040 732 9019