Työpajat

Työpajatyöskentely aktivoi osallistujat jakamaan kokemuksiaan ja löytämään ratkaisuja yhdessä. Työpajat voivat olla yksittäisiä, yhteen haasteeseen paneutuvia tapaamisia tai osana työnohjausprosessikokonaisuutta.

Teemapajoissa voidaan ottaa haltuun mm. seuraavia osaamiskokonaisuuksia:

  • Hyvin toimiva työyhteisö ja työyhteisötaidot
  • Yhteisöllisyyden rakentaminen perinteiseen ja virtuaaliseen työyhteisöön
  • Virtuaalisen ja etätyön johtaminen
  • Monikulttuuriosaaminen ja johtajus
  • Vuorovaikutus
  • Työhyvinvointi

Käytämme työpajoissa erilaisia menetelmiä saavuttaaksemme tavoitteet: Visualisointi auttaa tunteiden ja ajatusten esiintuomista, jäsentelyä ja ilmaisemista toisille. Sosiaaliset ryhmätyömenetelmät ja pelit rentouttavat, nopeuttavat tiimin ryhmäytymistä, sekä tuovat ryhmädynamiikan tarkasteltavaksi ja synnyttävät oivalluksia.

Tiedätkö…

… että myönteinen vuorovaikutus työyhteisössä lisää tuottavuutta 30-40 prosenttia?
… mistä työyhteisönne hyvä henki ja puhumisen kulttuuri syntyy?
… mistä työhyvinvointi syntyy organisaatiossanne?

Miten…

… myönteistä vuorovaikutusta voidaan lisätä yrityksessänne?
… haluatte elää työelämää yhdessä?
… arvonne toteutuvat työyhteisön arjessa vai ovatko ne hautautuneet kaappiin?
… rakennatte yhteistoiminnallisen tiimin?

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Teija Heroja
etunimi.sukunimi@vivate.fi
040 732 9019