Työyhteisösovittelu

  • Onko ilmapirii kireä ja ihmisten välit tulehtuneet?
  • Pidetäänkö teillä mykkäkoulua ja kieltäydytään yhteistyöstä?
  • Esiintyykö työyhteisössänne kiusaamista?

 

”Riitely heikentää hyvinvointia ja aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä. Taloudelliset kustannukset maksetaan sairauspoissaoloina. Yhden sairauspäivän hinta on noin 350 €. Aineettomat menetykset ovat sitä suuremmat mitä enemmän työssä tarvitaan yhteistyötä ja luovuutta.”

LUE LISÄÄ miksi johdon kannattaa kiinnostua sovittelusta.

Jokaisessa työyhteisössä on välillä kitkaa ja ristiriitoja eikä niistä välttämättä synny konflikteja.

Kun huomaat, että työporukassa ei puhuta, ihmisiä suljetaan ulkopuolelle, yhteistyö ei suju, käyttäydytään tai puhutaan epäasiallisesti tai kiusataan kannattaa hakea ulkopuolista apua.

Sovittelusta lisää välineitä työhyvinvoinnin johtamiseen

Henkilöiden välisten ristiriitojen ja konfliktien selvittäminen koetaan yhdeksi haastavimmista esimiestehtävistä. Tilanteitten selvittämiseen ei useinkaan ole yhteisesti sovittua toimintamallia. Varhaisen tuen -malli on suunniteltu sairauspoissaolojen selvittämiseen ja perinteiset puheeksioton mallit jäävät helposti syyllisten etsimisen ja rankaisemisen linjalle: ”ensin kivasti, sitten pahasti ja lopuksi hyvästi”.

Riitely laantuu harvoin itsestään

eikä se maton alle lakaistunakaan poistu vaan syö energiaa, voimavaroja ja työn iloa. Jos tilanteesta ei selvitä omin voimin, voi ulkopuolinen työyhteisösovittelija auttaa rakentamaan vuorovaikutusta, jossa riitely saadaan loppumaan ja loukkaantumiset voidaan sopia.

Sovitellaan -prosessi

Työyhteisösovittelu on tutkittu ja toimivaksi havaittu toimintamalli, jossa kohtaaminen, kunnioitus ja korjaaminen tehdään mahdolliseksi. Kun kaikki asianosaiset nähdään tapahtuneen ja ratkaisun arvokkaina asiantuntijoina, voidaan loukkaantumiset tai väärin tekemiset puhua auki. Riidat ratkeavat sovitellen, mutta esimiehet tarvitsevat tähän myös organisaation tuen.

Laajennettu Varhaisen tuen malli, jossa sovittelu on yhtenä keinona:

  1. auttaa esimiehiä puuttumaan ristiriita- ja konfilktitilanteisiin nopeasti.
  2. ei jätä esimiestä yksin eikä oman uskalluksen varaan.
  3. antaa toimivan konfliktien ratkaisumallin varoitusten ja rankaisemisen sijaan.
  4. korostaa myös työntekijöiden vastuuta omasta käyttäytymisestään.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Teija Heroja
etunimi.sukunimi@vivate.fi
040 732 9019

Teija Heroja on yhteistyössä MukavaMonday Kirsi Hoffrénin kanssa perustanut työyhteisösovittelun yhteenliittymän Työyhteisösovittelija -nimellä. Lisätietoa: www.työyhteisösovittelija.fi.