Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus sisältää omien kokemusten jakamisen ja yhdessä oppimisen lisäksi ohjaavia ja koulutuksellisia osioita. Kehittämisprosessi rakennetaan asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta työskentelymalliksi, joka sisältää erilaisia toimenpiteitä kuten johtoryhmätyöskentelyä, koulutus- ja valmennuspäiviä, työnohjausta ja työpajoja.

Muutosprosessi voidaan toteuttaa myös yhteistoiminnallisella, ratkaisukeskeisellä Reteaming -ohjausmenetelmällä. 12 askeleen prosessi voidaan jakaa useampaan työskentelykertaan. Prosessimainen työskentely antaa tiimille aikaa pohtia esiin nousseita asioita, tutkia omaa toimintaansa käytännössä ja palata edellisen kerran työskentelyyn, josta lähdetään etenemään seuraaviin askeleisiin.

Reteaming sopii työyhteisön ongelmatilanteisiin, tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen, muutosprosessien hallintaan, tavoitteiden saavuttamiseen ja itsensä kehittämiseen.

    Olemme mukana yritysten muutoksissa työyhteisöjen kehittäjänä ja erilaisten muutosfoorumien fasilitaattorina. Kehittämistarve voi nousta myös henkilöstö- ja työhyvinvointitutkimuksista.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Teija Heroja
etunimi.sukunimi@vivate.fi
040 732 9019