EASI tarjoaa esimiehille modernin ja monipuolisen välineen sekä kehittyä esimiehenä, palautteen antajana ja motivoivana viestijänä että kehittää ja johtaa tiimiään. Johdolle EASI antaa mahdollisuuden tehostaa johtoryhmän työskentelyä ja yhteistyötä.

EASI ei ole vain tyypittelyä, vaan aito työkalu itsensä ja tiimin kehittämiseksi.

Lue lisää