Tarjoamme modernin ja monipuolisen välineen esimiehille kehittää omia esimiestaitojaan, kehittyä palautteen antajana ja motivoivana viestijänä. Johdolle EASI antaa mahdollisuuden tehostaa johtoryhmän työskentelyä ja yhteistyötä. EASI-kartoitus sopii kaikkiin henkilöstöryhmiin EASI ei ole vain tyypittelyä, vaan aito työkalu itsensä ja tiimin kehittämiseksi. Lue lisää